VBPL: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆCỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA